Задать вопрос специалисту

Приобрети журнал - получи консультацию экспертов

To top
NBU Rate
EUR/UAH
31.26079
RUR/UAH
0.42617
USD/UAH
26.75521
BTC/UAH
7687.6636
 
Оксана Эпель

Оксана Эпель

Оксана Эпель has not set their biography yet

Posted by on in Блоги
Криптовалюти почали активно використовуватися в Україні з 2014 року та стають дедалі популярнішими. Яскравим прикладом цьому є те, що вже у вересні 2017 року за криптовалюту було продано квартиру в м. Києві, а у листопаді цього року АЗС «WOG» почали приймати розрахунки у біткойнах, що є найбільш розповсюдженим видом криптовалюти. Водночас, питання щодо правового статусу криптовалют та режиму оподаткування ПДВ операцій з ними залишається законодавчо не врегульованим, що унеможливлює здійснення адміністрування та контролю за такими операціями компетентними суб’єктами влади, зокрема органами Державної фіскальної служби України. Таким чином, наразі використання криптовалют в Україні здійснюється за принципом «дозволено все, що прямо не заборонено законом», накопичуючи при цьому дедалі більше питань щодо оподаткування ПДВ вказаних операцій, на які податкові органи не в змозі надати ґрунтовні відповіді через відсутність відповідних норм у Податковому кодексі України та легалізованого підходу до визначення їх правового статусу. При цьому, Національний банк України, який у відповідності до ст.ст. 6, 7...

Posted by on in Блоги
        Сьогодні, 08.06.2017 р., Інститутом законодавства Верховної Ради України, ГО «Національне благо України» та комітетом із законотворчої діяльності РГМ при Фонді гарантування вкладів фізичних осіб було проведено круглий стіл на тему «Удосконалення законодавчої бази з метою підвищення ефективності роботи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та захисту вкладів і кредиторів неплатоспроможних банків».       Під час проведення заходу, зокрема було обговорено питання щодо приведення національного законодавства у відповідність до європейських стандартів та встановлено, що система захисту вкладів у країнах Євросоюзу спрямована на захист вкладів фізичних осіб та суб'єктів господарювання в банківських та небанківських фінансових установах на стадії визнання їх неплатоспроможними, що відрізняє її від системи захисту вкладів в Україні, для якої характерним є гарантування вкладів лише фізичних осіб, внесених до банківських установ, на стадії ліквідаційної процедури.           З метою приведення національного законодавства у відповідність до європейських стандартів в умовах євроінтеграції та для підвищення ефективності роботи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб і...
0

Posted by on in Блоги
       У 2014 році в зв’язку з проведенням антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях законодавцем з метою підтримання ліквідності підприємств, які зареєстровані у зазначеній місцевості, було запроваджено спеціальний пільговий режим оподаткування їх діяльності, а також врегульовано податковий режим підприємств, які залишилися на окупованій території АР Крим або отримують звідти дохід.  І. ПЛАТНИКИ В ЗОНІ АТО Основні серед таких змін для платників податків в зоні АТО внесені на підставі Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» та є наступними: -         списання недоїмки; -          звільнення від оподаткування за:          -   невиконання або неналежне виконання зобов’язань зі сплати єдиного соціального внеску (далі – ЄСВ),       -  за порушення строків здійснення розрахунків в іноземній валюті,        -  за користування земельними ділянками державної та комунальної власності.      Разом з тим, у практичній діяльності непоодинокими є випадки неправильного застосування вищезазначених податкових режимів як платниками податків, так і податковими органами, що в наступному призводить...
0

Posted by on in Блоги
          Відповідно до Закону України « Про судоустрій та статус суддів» , до складу Верховного Суду входить Велика палата і 4 касаційні суди, в тому числі Касаційний адміністративний суд.          У свою чергу, в межах Касаційного адміністративного суду утворюються судові палати з розгляду окремих категорій справ.            Так, судові палати Касаційного адміністративного суду здійснюють правосуддя у порядку, встановленому процесуальним законодавством.               Велика палата ВС діє як суд касаційної інстанції з метою забезпечення однакового застосування норм права касаційними судами, а також як суд апеляційної інстанції у справах, розглянутих ВС як судом першої інстанції.            Водночас, до інстанційної юрисдикції Верховного суду як суду першої інстанції (ч. 4 ст. 22) віднесені справи щодо: - встановлення ЦВК  результатів виборів або всеукраїнського референдуму (ч. 3 ст. 273); -  за позовами про дострокове припинення повноважень народного депутата України (ч. 3 ст. 273); - оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради Укоаїни, Президента України, Вищої Ради Правосуддя,...
0

Posted by on in Блоги
Законопроектом предусматривается усовершенствовать административный процесс с целью соблюдения основных принципов судопроизводства, закрепленных КУ, а также устранить недостатки и пробелы в правовом регулировании рассмотрения административных дел.  Следует отметить, что основные нововведения касаются: уточнения ранее регламентированной и закрепления новой терминологии; изменений предметной подсудности дел: например, споры социальной категории, которые на данный момент рассматриваются местными общими судами, отнесены к предметной подсудности окружных судов; закрепления порядка определения подсудности дел, одной из сторон по которым является суд или судья; изменения формы судебных решений: для суда первой инстанции вместо постановления вводится термин «решение», а для судов апелляционной и кассационной инстанций при рассмотрении апелляционной/кассационной жалобы, независимо от результата, – «постановление»; закрепления термина «отзыв на исковое заявление», подача которого ответчиком предшествует подаче возражений на иск, а также понятия «отзыв на апелляционную жалобу»; введения процедуры урегулирования спора при участии судьи (медиация), целью которой является мирное урегулирование спорных правоотношений до начала рассмотрения дела по сути исковых требований и которая широко...

Posted by on in Блоги
На початку цього року набув чинності новий ЗУ "Про Вищу раду правосуддя", який наділяє ВРП певним колом повноважень, необхідних для реалізації завдань, поставлених перед даним органом, та досягнення цілей судової реформи. Разом з тим, серед юридичної спільноти чомусть нерідко можна зустріти дві абсолютно полярні точки зору з приводу мети діяльності ВРП: дехто вважає, що Рада перетвориться в каральний орган, що працюватиме над очищеннм влади, а інші вважають, що ВРП захищатиме виключно інтереси суддів. На моє особисте переконання, не можна вважати ВРП каральним органом. Рада є колегіальним, незалежним конституційним органом державної влади та суддівського самоврядування. Саме Рада має стати взірцем прозорості, доброчесності та законності у судовій системі, покликаним забезпечити незалежність, відповідальність, підзвітність перед суспільством та високу професійність всіх служителів Феміди, оновлення та самоочищення суддівського корпусу. Судді, які будуть обрані членами ВРП, мають працювати на суддів задля досягнення колективної спільної мети – захисту суддівської незалежності, оновлення суддівського корпусу, належного бюджетного фінансування та забезпечення...
0

Что для Вас криптовалюта?

Виртуальные «фантики», крупная махинация вроде финансовой пирамиды - 42%
Новая эволюционная ступень финансовых отношений - 25.3%
Чем бы она не являлась, тема требует изучения и законодательного регулирования - 20.4%
Даже знать не хочу что это. Я – евро-долларовый консерватор - 6.5%
Очень выгодные вложения, я уже приобретаю и буду приобретать биткоины - 5.2%

29 августа вступила в силу законодательная норма о начислении штрафов-компенсаций за несвоевременную выплату алиментов (от 20 до 50%). Компенсации будут перечисляться детям

В нашей стране стоит сто раз продумать, прежде чем рожать детей - 47.2%
Лучше бы государство изобретало механизмы финансовой поддержки института семьи в условиях кризиса - 25%
Это не уменьшит числа разводов, но заставит отцов подходить к вопросу ответственно - 22.2%
Эта норма важна для сохранения «института отцовства». Поддерживаю - 2.8%